be smart. get connected - Portbase Update Lees online
  |  Afmelden
 
portbase
 
Update voorjaar 2021
Maart 2021
Deze lente bloeit bij Portbase veel moois 
 
Corona houdt de wereld inmiddels al meer dan een jaar in zijn greep. Haven, transport en logistiek ondervinden dagelijks de gevolgen. Desondanks blijft de sector volop in beweging. Dat geldt ook voor Portbase, waar wij ons iedere dag weer inspannen om voor de havencommunity slimmer, sneller en efficiënter werken mogelijk te maken. Deze Portbase Update vertelt in vogelvlucht wat u dit voorjaar van ons kunt verwachten.

Inhoud

1 Brexit nog geen business as usual
2 Logt u al op het PCS in via IAMconnected?
3 Wegvervoerders over naar nieuwe versie MCA Road
4 MCA Barge uitgebreid voor integrale planning Nextlogic
5 Bouw MCA Rail onderweg
6 Meer en beter data delen
7 Cargo Controller geeft regie over inkomende lading
8 Melding Lading Import klaar voor de toekomst
9 Concreet aan de slag met klantsuggesties
10 Eerste stappen in internationale strategie
11 Portbase Support helpt!
 
Brexit nog geen business as usual 
De introductie door Brexit van douaneformaliteiten in het goederenverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk is technisch goed verlopen. Portbase heeft als belangrijke schakel in de Nederlandse ketenbrede oplossing – Get Ready for Brexit – direct vanaf 1 januari alle nieuwe voormeldingen voor ferry- en shortsea-terminals probleemloos kunnen verwerken. De intensieve voorbereidingen hebben hun waarde nadrukkelijk bewezen. Het Port Community System is steeds 100% beschikbaar geweest, waarbij dagelijks 100.000 tot 150.000 extra berichten worden verwerkt. Het webverkeer is hierdoor met 35% toegenomen, via systeemkoppelingen met 25%. Voor een goed gebruik van de Portbase-services kunnen bedrijven 24/7 terecht op Portbase Support. Hier vinden zij de antwoorden op tal van veel gestelde vragen, instructievideo’s en meer.

Gewenning duurt langer dan gehoopt
Toch is Brexit nog lang geen business as usual. De gewenning aan de nieuwe grensprocedures heeft in de logistieke keten meer voeten in de aarde dan gehoopt. Bedrijven hebben nog steeds veel vragen over de nieuwe regels en voorschriften. Dit legt veel druk op met name de ferryterminals, waar de ladingvolumes bovendien nog lang niet op het niveau zijn van voor Brexit. Tegelijkertijd wreekt het zich dat de Brexit-voorbereidingen aan de kant van het Verenigd Koninkrijk later op gang zijn gekomen. Dat geeft veel extra hinder. De voorgenomen gefaseerde invoering van het Border Operating Model (geplande data 1 april en 1 juli 2021) wordt uitgesteld naar oktober 2021 en januari en maart 2022 (statement Michael Gove op 11 maart jl). Dit geeft bedrijven wat extra ruimte, maar zal uiteindelijk leiden tot strengere eisen bij het passeren van de Britse grens. Voor het bedrijfsleven betekent dat dan nieuwe uitdagingen. Voor de antwoorden op veel gestelde Brexit-vragen, informatiebladen over specifieke knelpunten en verwijzing naar informatie in andere bronnen kan men terecht op Get Ready for Brexit.

Terug naar inhoud


Logt u al op het PCS in via IAMconnected?
IAMconnected is de nieuwe, veilige manier om via één ingang in te loggen op het Port Community System (PCS) en andere havenlogistieke diensten in de community. De laatste twee jaar is hierover uitgebreid naar de PCS-gebruikers gecommuniceerd. Een groot aantal heeft de overstap naar IAMconnected inmiddels gemaakt. Aan de resterende organisaties en hun gebruikers heeft Portbase de afgelopen weken gevraagd daar alsnog direct werk van te maken. Begin april 2021 wordt hun bestaande PCS-account anders inactief. Overstappen naar IAMconnected is eenvoudig. Portbase biedt organisaties een verhuisservice voor het overzetten van alle PCS-gegevens, gebruikersrollen, rechten en Portbase-services. Een paar kleine acties volstaan, het meeste gebeurt vervolgens automatisch. Uitgebreide informatie over het overstappen naar IAMconnected leest u op Portbase Support.
Overstappen naar IAMconnected is eenvoudig.
Terug naar inhoud


Wegvervoerders over naar nieuwe versie MCA Road
Ongeveer 1500 transporteurs zijn begin maart succesvol overgezet naar de nieuwe webversie van Melding Container Achterland (MCA) Road. Het overzetten van bedrijven met een bestaande EDI- of API-systeemkoppeling gebeurt onder begeleiding van de Service Desk. Portbase verwacht dat dit voorjaar af te ronden. Het vernieuwde MCA Road is de basis voor verdere uitbreiding van de dienstverlening aan het wegvervoer. De service krijgt in de komende tijd stap voor stap extra functionaliteiten die het werk van planners makkelijker maken. Een overzicht van wat hiervoor in de pijplijn zit, vindt u hier

Terug naar inhoud


MCA Barge uitgebreid voor integrale planning Nextlogic
De start van de integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken aan Rotterdam door Nextlogic komt steeds dichterbij. De informatie-uitwisseling die hiervoor straks nodig is, loopt via Melding Container Achterland (MCA) Barge van Portbase. Met het oog hierop heeft deze service in de achterliggende periode enkele extra functionaliteiten gekregen. Een daarvan was de introductie van een cut-off tijd voor de los-/laadlijsten die de barge operator via MCA Barge indient bij de deepsea-terminals. Meer uitbreidingen volgen wanneer de integrale planning daadwerkelijk live gaat. Deelnemers aan Nextlogic zien vanaf dan in MCA Barge een aantal extra invoervelden die nodig zijn voor het integraal plannen. Deze korte video toont hoe dit werkt. Actuele informatie over het tijdpad voor de start van de integrale planning is te lezen op de website Portbase en Nextlogic verbinden.
Terug naar inhoud


Bouw MCA Rail onderweg
De huidige service Rail Planning van Portbase krijgt een opvolger in Melding Container Achterland (MCA) Rail. De werking van dit nieuwe platform wordt inmiddels in pilotvorm door een handvol railoperators getest. Ambitie is om vanuit deze praktijkervaringen de service stap voor stap productierijp te maken en gaandeweg toe te werken naar volledige livegang met alle railoperators. MCA Rail heeft in beginsel dezelfde functionaliteiten als Rail Planning, aangevuld met wat kleine verbeteringen. De look & feel is daarbij geheel vernieuwd. Bovenal legt MCA Rail de basis voor toekomstige uitbreiding van de Portbase-dienstverlening aan de spoorsector.

Terug naar inhoud


Meer en beter data delen
Naast alle reguliere community services van het Port Community System (PCS) ziet Portbase bij bedrijven steeds meer vraag naar specifieke data die men graag wil integreren in de eigen systemen. Ook is er een groeiend aantal partijen dat zelf extra data heeft en deze potentieel via Portbase wil uitwisselen met anderen. Manager Business Development Donald Baan: “We gebruiken ons platform nu alleen voor de reguliere community services. Om de databehoefte van bedrijven te vervullen verbreedt Portbase haar dienstverlening en bieden we ons platform als dienst aan. Daarmee kunnen bedrijven zelf een eigen community bouwen, data delen en er nieuwe toepassingen op ontwikkelen. Dataeigenaren kunnen extra data delen met partijen die zij hiertoe autoriseren. Andersom kunnen partijen die op juist zoek zijn naar data deze op de community marketplace gemakkelijk vinden. Dat geldt zowel voor data vanuit Portbase zelf als voor data van derden.” Baan benadrukt dat de dataeigenaren altijd zelf volledige controle houden over hun data. “Als Portbase faciliteren wij dat partijen makkelijk en veilig de benodigde data kunnen uitwisselen. Men bepaalt zelf de voorwaarden waaronder dit gebeurt. Met potentiële data-aanbieders zullen wij elk apart aan tafel zitten hoe de gewenste data het beste zijn te ontsluiten”. Baan verwacht dat de platformdienstverlening voor de zomer van 2021 live staat.

Terug naar inhoud


Cargo Controller geeft regie over inkomende lading
Vanaf de eerste week van april 2021 introduceert Portbase de nieuwe service Cargo Controller. Deze vervangt het huidige Ladinginformatie. Expediteurs en verladers krijgen met Cargo Controller daadwerkelijk regie over hun container-, trailer-, stukgoed- en bulkstromen. Lading kan men zowel zien, volgen als sturen. In deze video deelt Dalibor Stojakovic van Portbase alvast enkele highlights van wat Cargo Controller de deelnemers gaat bieden.
Cargo Controller maakt uw importproces sneller, makkelijker en transparanter.
Terug naar inhoud


Melding Lading Import klaar voor de toekomst
Melding Lading Import is een van de oudste en meest essentiële services binnen het Port Community System. Cargadoors en agenten in alle havensectoren dienen via deze dienstverlening hun Aangiften voor Tijdelijke Opslag (ATO) in bij de Douane. Het is daarmee het begin van de binnenkomst van lading in de haven. Meerdere dataelementen uit Melding Lading Import worden vervolgens hergebruikt in andere services en dienstverlening verderop in de logistieke keten. Ook daar kan Portbase zodoende voor de community snelheid, transparantie en efficiency creëren.

Melding Lading Import is in de achterliggende periode volledig vernieuwd. De op 1 februari in gebruik genomen nieuwe versie is klaar voor de toekomst. Gebruikers profiteren van meerdere verbeteringen, met als belangrijkste de integratie van de service in Melding Schip. Cargadoors en agenten hebben voortaan op één scherm het totale overzicht van hun meldingen voor schip en importlading. Bovenal is Portbase nu nog beter in staat om informatie uit Melding Lading Import te ontsluiten en te integreren met andere Portbase-diensten, zoals Inspectieportaal, Cargo Tracker en de verschillende achterlandservices. Op die manier wordt het in de toekomst mogelijk nog meer waarde te realiseren voor de logistieke keten. Dankzij de schaalbaarheid en flexibele beschikbaarheid in de cloud is het nieuwe Melding Lading Import tevens al voorbereid op aanstaande ontwikkelingen zoals de Europese Maritime Single Window omgeving en het Europese Import Control System 2.0.
Terug naar inhoud


Concreet aan de slag met klantsuggesties 
In een groot klantervaringsonderzoek hebben vorig jaar bijna 600 klanten zich uitgesproken over de dagelijkse operationele dienstverlening van Portbase. Met een rapportcijfer 7,8 was hun waardering positief. Er werden echter ook concrete verbeterpunten genoemd. Portbase is hiermee vanaf het najaar aan de slag gegaan. Op basis van de uitkomsten van het klantervaringsonderzoek toont Portbase nu bijvoorbeeld in verschillende services minder pop-ups. Ook zijn op Portbase Support extra FAQ’s gecreëerd met de antwoorden op veel gestelde vragen en meer tips geplaatst voor een optimaal gebruik van de services. Tevens loopt er een proef om gebruikers direct binnen een service informatie te geven over actuele veranderingen. Het klantervaringsonderzoek gaf verder inzicht in een gebruikerswens voor Melding Export Documentatie. Deze wens wordt meegenomen bij de herbouw van de service.

2021 strategisch klantonderzoek
Portbase houdt om het jaar een klantervaringsonderzoek. In de andere jaren wordt dit afgewisseld met een strategisch klantonderzoek. Centraal hierin staat de mening van klanten en overige stakeholders over de lange termijn bedrijfsdoelstellingen van Portbase en de invulling daarvan. Het vorige strategisch klantonderzoek gaf Portbase onder meer aanleiding tot het verbeteren van de communicatie rondom storingen en van de gebruiksvriendelijkheid van services. Het strategisch klantonderzoek 2021 start in de tweede helft van maart. In de zomer verwacht Portbase de uitkomsten te kunnen delen.
 
Terug naar inhoud


Eerste stappen in internationale strategie
Logistiek houdt niet op aan de grens. Een substantieel aantal deelnemers aan het Port Community System is afkomstig uit omringende landen. Meerdere trends zijn voor Portbase aanleiding om nu ook in bredere zin een internationale strategie te ontwikkelen. “Europa kent momenteel geen centraal punt waarop wereldwijde platforms kunnen inprikken voor zicht op  en het aansturen van hun supply chains,” zo benoemt de Manager Strategie & Innovatie van Portbase, Marten van der Velde een van de redenen. “Tegelijkertijd zie je binnen Europa tussen de havenclusters van Noordwest-Europa, aan de Middellandse zee en in het oosten van Europa steeds meer concurrentie ontstaan. Het Griekse Piraeus bijvoorbeeld timmert met name via transshipment stevig aan de weg. Standaardisatie in het algemeen maakt het verder sowieso noodzakelijk om als port community systemen nadrukkelijker je waarde te bevestigen.”

Noordwest-Europese datahub
Een van de twee doelen die Portbase met de internationale strategie voor ogen heeft, is het creëren van een Noordwest-Europese datahub. Van der Velde: “Onze ambitie is om met de belangrijkste havens en knooppunten – zoals Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, de Noord-Duitse havens, Duisburg, etc. – gezamenlijk een robuust datacluster te creëren. Op voorwaarde vanzelfsprekend dat men daarvoor openstaat. Het basisidee is dat de wereldwijde platforms met één stekker op dit datacluster kunnen aansluiten. Dat maakt het voor dergelijke partijen aantrekkelijker om juist Noordwest-Europa als route voor hun supply chains te gebruiken.”
Het basisidee is dat de wereldwijde platforms met één stekker op dit datacluster kunnen aansluiten.
Connected communities
Het tweede doel omschrijft Van der Velde als ‘connected communities’. “De Nederlandse havens willen wij koppelen met vooraanstaande clusters elders op de wereld. Denk bijvoorbeeld aan Singapore, Japan, Los Angeles, de Chinese havens, etc. Op die manier kan vroegtijdig data beschikbaar komen voor het verder verbeteren van havenprocessen.” Een eerste concreet project is al in gang gezet. Op verzoek van de Nederlandse Douane doet Portbase een proof of concept voor een koppeling met de Singaporese Douane. “Het is een goed voorbeeld van een connected community. Beide douaneautoriteiten moeten er effectiever door kunnen gaan werken.”

Van der Velde benadrukt dat de internationale strategie pas aan het begin staat. Veel moet nog worden ontdekt. “Samen met de markt, havenbeheerders en andere stakeholders willen wij dit jaar kijken waar echt waarde is te realiseren. Via proof of concepts, etc. gaan wij daar vervolgens concreet invulling aan geven. Zo kunnen wij proefondervindelijk met elkaar ervaren wat internationaal daadwerkelijk voordeel oplevert.”
Terug naar inhoud


Portbase Support helpt!
Voor antwoorden op vragen over de werking van het Port Community System en specifieke Portbase-services is Portbase Support 24/7 dé plek. De website biedt gebruikers instructievideo’s, handleidingen, de antwoorden op veel gestelde vragen en nog veel meer.  Alles overzichtelijk gerangschikt naar onderwerp. De pagina Actueel  licht daarbij belangrijke nieuwe onderwerpen als Brexit, IAMconnected, Cargo Controller en MCA Road apart uit. Ook een vraag? Kijk op Portbase Support!

 
 
Volg ons
Twitter   Facebook   Linkedin   Youtube
be smart. get connected. portbase
 
Contact
Blaak 16
3011 TA Rotterdam
info@portbase.com
E-mail opties
Mijn gegevens
Reageren
Afmelden