be smart. get connected - Portbase Update Lees online  |  Afmelden
 
portbase
 
Update najaar 2020 -
Rederijen & Cargadoors
Oktober 2020
Dit kunt u in het najaar van Portbase verwachten
 
De haven- en logistieke wereld staat onverminderd voor grote uitdagingen. In de huidige, door het coronavirus voor iedereen turbulente marktomstandigheden blijft Portbase zorgen voor een 24/7 stabiele werking van het Port Community System. Ook maken wij ons via Get Ready for Brexit sterk voor een zachte landing van de 1 januari 2021 ingaande douaneformaliteiten in het verkeer met het Verenigd Koninkrijk. En vanzelfsprekend werken wij continu aan verdere verbetering en uitbreiding van al onze overige digitale dienstverlening. In deze Update leest u wat u dit najaar als rederij of cargadoor van Portbase kunt verwachten.

Inhoud

1 Inloggen binnenkort via IAMconnected
2 Digitale afstemming met de community
3 Klantervaringsonderzoek 2020 basis voor verdere verbetering
4 Zo maken wij het gebruik van onze services makkelijker!
5 Bent u klaar voor de douaneformaliteiten door Brexit?
6 Nieuwe versie Melding Lading Import binnenkort beschikbaar
7 Continu verbeteringen in Melding Schip
8 Melding Afvalstoffen ook voor inzamelaars
9 Afstemming voor nieuwe service Melding Lading Export
10 Meer doen met data
 
Inloggen binnenkort via IAMconnected
Alle deelnemers aan het Port Community System (PCS) gaan binnenkort inloggen via IAMconnected. Deze nieuwe Portbase-dienstverlening combineert gebruiksgemak met hogere veiligheid. Ambitie is dat IAMconnected de DigiD voor haven en logistiek wordt. Via één ingang kunnen deelnemers in de toekomst gaan inloggen voor diensten van meerdere organisaties. Havenbedrijf Rotterdam (voor My Port) en de Douane zijn de eerste gebruikers.

Portbase is nu zover om ook alle PCS-deelnemers op IAMconnected aan te sluiten. In de voorbereiding daarop is in de afgelopen periode aan alle bedrijven per mail gevraagd hun momenteel bij Portbase bekende contactgegevens te controleren. Mocht u hierop nog niet hebben gereageerd, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen. De komende periode krijgt u van ons bericht hoe u vervolgens overstapt naar IAMconnected. Meer informatie over de nieuwe manier van inloggen:
Lees hier meer
 
Terug naar inhoud


Digitale afstemming met de community 
Live bijeenkomsten zijn momenteel helaas niet mogelijk. Desondanks blijft Portbase onverminderd in contact met de community. Eind september is de Strategische Advies Raad online bijeengeweest. Op een zelfde manier gebeurt dit 5 november 2020 met de Klantpanels voor de klantgroepen ‘Achterland’, ‘Expediteurs & Verladers’, ‘Rederijen & Cargadoors’ en ‘Terminals & Depots’. Manager Service Portfolio, Monique van der Linde: “Belangrijkste gespreksonderwerp in zowel de recente Strategische Advies Raad als in de aanstaande Klantpanels is het Portfolioplan 2021. Op basis van eerder geuite wensen van klanten, laten wij in het plan zien hoe wij in 2021 als Portbase onze dienstverlening willen gaan invullen.”
Terug naar inhoud


Klantervaringsonderzoek 2020 basis voor verdere verbetering
Bijna 600 klanten hebben deze zomer meegewerkt aan een groot klantervaringsonderzoek. Het overall rapportcijfer dat zij gaven voor de dienstverlening van Portbase was een 7,8. De infographic toont u de belangrijkste uitkomsten en punten van verbetering. Op basis van de verkregen inzichten gaat een Customer Experience Team binnen Portbase nu aan de slag met verbeteracties. Over de concrete invulling en de uitkomsten van deze acties zal Portbase u de komende periode regelmatig informeren.

Terug naar inhoud


Zo maken wij het gebruik van onze services makkelijker!
De afgelopen tijd heeft Portbase verder geïnvesteerd in webtools die een soepel dagelijks gebruik van het Port Community System (PCS) en andere dienstverlening ondersteunen:

Portbase Support: dé centrale plek voor alle vragen over het Port Community System en de PCS-services. U vindt hier instructievideo’s, handleidingen, de antwoorden op veelgestelde vragen en nog veel meer.

Status Page: 24/7 inzicht in de actuele beschikbaarheid van het PCS en de PCS-services. Via Status Page ziet u in één oogopslag wanneer er onderhoud is gepland of mogelijk sprake is van een verstoring. Op deze pagina kunt u zich tevens registreren voor automatische meldingen op het moment dat zich een verstoring voordoet.
 
Neem zelf eens een kijkje op bovenstaande websites en zet beide omgevingen in uw lijst met favorieten.
Terug naar inhoud


Bent u klaar voor de douaneformaliteiten door Brexit?
Door Brexit gelden vanaf 1 januari 2021 voor al het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk douaneformaliteiten. Lading kan alleen nog een ferry- of shortsea-terminal op en af nadat via Portbase het douanedocument is voorgemeld. Bent u daar klaar voor? Of u nu chauffeur bent, vervoerder, expediteur, importeur of exporteur: iedereen moet zich voorbereiden. De Nederlandse Get Ready for Brexit oplossing maakt dit eenvoudig. Door nu samen in de logistieke keten in actie te komen, gaat lading ook in het nieuwe jaar altijd snel door onze havens. Volg samen met uw ketenpartners de 5 stappen om tijdig voor het nieuwe jaar Ready for Brexit te zijn.

Vele bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld voor de Brexit-services van Portbase: Melding Import Documentatie, Melding Export Documentatie (inclusief Track & Trace Export) en/of Import Status. Tot het einde van het jaar krijgen deze nieuwe deelnemers extra aandacht. Alleen bij Portbase aanmelden is namelijk niet genoeg. Zo moeten nieuwe deelnemers de service(s) daadwerkelijk voor zichzelf activeren en gebruikers binnen hun bedrijf toegang verlenen. Voor Melding Import Documentatie is verder het ondertekenen van een overkoepelend terminalcontract noodzakelijk. Via persoonlijke berichtgeving zal Portbase bedrijven hier nadrukkelijk op attenderen. Zo kan iedereen vanaf de start van 2021 probleemloos met de Brexit-services aan de slag en snel via de Nederlandse havens blijven vervoeren.

Terug naar inhoud


Nieuwe versie Melding Lading Import binnenkort beschikbaar
Portbase introduceert binnenkort een vernieuwde service Melding Lading Import. De bestaande dienstverlening is overgebouwd en daarmee klaar voor de toekomst. Naar verwachting start eind oktober 2020 een pilot met twee containercargadoors en twee bulkagenten. Als na een maand iedereen tevreden is met de werking, worden ook alle andere cargadoors en agenten overgezet.

Het vernieuwde Melding Lading Import komt als apart tabblad beschikbaar onder de tabbladen van Melding Schip. Cargadoors en agenten hebben zo op één scherm het totale overzicht van hun meldingen voor schip en importlading. In de vernieuwde versie kunnen deelnemers via een zogenaamde audit trail ook heel eenvoudig het verloop van eerder gedane meldingen terugzoeken.

Het nieuwe Melding Lading Import is oneindig schaalbaar en flexibel beschikbaar in de cloud en daarmee in staat om nieuwe ontwikkelingen zoals de Europese Maritime Single Window omgeving en het Europese Import Control System 2.0 maximaal te faciliteren. En dat alles met de meest moderne securitystandaarden. Melding Lading Import is een van de hoekstenen van de dienstverlening van Portbase. Verschillende dataelementen worden hergebruikt in andere Portbase-services en bieden zo verderop in de logistieke keten meerwaarde in snelheid, transparantie en efficiency.

Terug naar inhoud


Continu verbeteringen in Melding Schip
Samen met Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam werkt Portbase voortdurend aan het verder verbeteren en vereenvoudigen van het meldproces aan de Havenmeester. Recent is hiervoor in Melding Schip bijvoorbeeld het elektronisch bestellen van inkomende en doorgaande reizen geïntroduceerd. Een volgende verbetering wordt het eerder aan een volgende agent kunnen overdragen van een bezoek. Deze tweede agent kan dan reeds zijn meldingen van met name de gevaarlijke stoffen voorbereiden. Op het overdrachtsmoment (ATA op de ligplaats) kunnen deze meldingen vervolgens direct naar de havenmeester.

Via Melding Schip komt binnenkort tevens de actuele tijpoortinformatie van de havenmeester beschikbaar. Door de tijpoortinformatie op deze manier toegankelijk te maken, hebben cargadoors en agenten direct binnen Melding Schip het overzicht. Men hoeft voor deze gegevens niet meer apart contact op te nemen met de havenmeester.
Terug naar inhoud


Melding Afvalstoffen ook voor inzamelaars
Ook afvalinzamelaars kunnen binnenkort de service Melding Afvalstoffen gebruiken. Nu nog hebben zij een apart systeem om de havenmeester hun gedane werkzaamheden te melden. Dit systeem stopt. In plaats daarvan wordt de melding van de afvalinzamelaar aan de havenmeester onderdeel van Melding Afvalstoffen. Een cargadoor of agent kan hierdoor ook binnen één scherm zien wat hij de afvalinzamelaar heeft gevraagd en wat deze uiteindelijk heeft gedaan. De nieuwe invulling van Melding Afvalstoffen loopt vooruit op de in 2021 ingaande verplichting vanuit het Europese SafeSeaNet om bij hen de ingezamelde afvalstoffen te melden. Met de vernieuwing van de service komt deze informatie nu al binnen het Port Community System beschikbaar.
Terug naar inhoud


Afstemming voor nieuwe service Melding Lading Export
Voor de bouw van de vernieuwde service Melding Lading Export overlegt Portbase intensief met klanten. Onder meer over hoe de service nog verder is te vereenvoudigen en nog beter kan aansluiten bij hun dagelijks werkproces. Als tussenstap in de ontwikkeling vinden binnenkort nieuwe ketentesten plaats met meerdere containercargadoors en een ferryoperator. De introductie van het vernieuwde Melding Lading Export is voorzien in de loop van 2021.
Terug naar inhoud


Meer doen met data
Portbase is betrokken bij tal van initiatieven voor het snel, slim en efficiënt delen van data, los van specifieke services. In een door digitalisering snel veranderende haven- en logistieke sector wil Portbase de community nadrukkelijk helpen om met dergelijke data echt meerwaarde te creëren. Via onder meer pilots en proof of concepts zet Portbase zich in om dit actief te faciliteren. De data zijn en blijven daarbij altijd van de betreffende eigenaar. Gebruik gebeurt alleen na nadrukkelijke toestemming.

Samenwerking met TradeLens

Onlangs heeft Portbase een API-koppeling gerealiseerd met TradeLens. Dit wereldwijde platform ambieert om op basis van blockchaintechnologie handelsketens verder te versterken en te verbeteren. Als eerste stap in de samenwerking levert Portbase op aangeven van dataeigenaar Maersk aan TradeLens douanedata van Maersk-containers die via Rotterdam reizen. Portbase krijgt in ruil hiervoor rederijdata terug. Momenteel onderzoekt Portbase hoe het met deze data verdere meerwaarde voor de community kan creëren. Bijvoorbeeld door deze te gebruiken voor het verrijken en uitbreiden van de track & trace dienstverlening.

Lees het uitgebreide persbericht over de samenwerking tussen Portbase en TradeLens

Pilot met API Marketplace

Dit najaar start Portbase samen met Havenbedrijf Rotterdam een pilot met een API Marketplace. Via deze marktplaats zijn alle API’s vanuit beide organisaties beschikbaar. Snel, slim en efficiënt data delen wordt daarmee (na toestemming van de dataeigenaren) toegankelijk voor zowel de bestaande havencommunity als nieuwe innovatieve spelers. Naar eigen inzicht kunnen zij deze API’s inzetten voor toepassing in grotere systemen of voor de ontwikkeling van doelgerichte apps. Ook derde partijen kunnen via de API Marketplace hun API’s gaan aanbieden.

Portbase ontwikkelt samen met groot aantal partijen DEFlog

DEFlog (Data Exchange Facility Logistics) is een publiek-private samenwerking voor digitale informatie-uitwisseling, om zo logistieke processen slimmer en efficiënter te maken. In de opstartfase gebeurt dit met name voor het wegvervoer. In nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Smartwayz.nl en andere partijen heeft Portbase een eerste versie gebouwd. Daarbij zijn alle data over wegwerkzaamheden laagdrempelig beschikbaar gemaakt voor de logistieke sector. Gebruik hiervan voorkomt verrassingen bij het plannen en uitvoeren van ritten.

Een volgende toepassing wordt het in DEFlog samenbrengen van informatie over geplande en daadwerkelijke ritten en routes van logistieke dienstverleners. Dit gebeurt ten behoeve van het optimaliseren van verkeersmanagement (en daarmee het realiseren van een betere doorstroming) door de overheid. Naar verwachting komt dit nog in 2020 beschikbaar. De ambitie is om DEFlog gestaag verder uit te breiden. Meer informatie leest u op de website van DEFlog.

Erasmus-studenten aan de slag met Sandboxx

Wat is allemaal mogelijk met specifieke havenlogistieke data? Die vraag heeft Portbase in de zogenaamde Sandboxx voorgelegd aan studenten van de Erasmus Universiteit. Met veel enthousiasme zijn zij aan de slag gegaan met 60 geanonimiseerde datasets over schepen, achterlandvervoer en lading. Dit laatste kwartaal van 2020 presenteren de studenten hun bevindingen.

Samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, Portbase en Erasmus Universiteit Rotterdam voor haven van de toekomst
 
Volg ons
Twitter   Facebook   Linkedin   Youtube
be smart. get connected. portbase
 
Contact
Blaak 16
3011 TA Rotterdam
info@portbase.com
E-mail opties
Mijn gegevens
Reageren
Afmelden
...